Wat is psychedelische therapie en wat zijn de voordelen?

Wat is psychedelische therapie

Psychedelische therapie is een therapeutische praktijk waarbij psychedelische drugs worden gebruikt. Al honderden jaren gebruiken verschillende beschavingen hallucinogene drugs in holistische medische en spirituele tradities. Wat is psychedelische therapie

Psychedelisch onderzoek bloeide in de jaren 1950 en 1960 totdat deze chemicaliën illegaal werden verklaard in de Verenigde Staten. Hoewel psychedelische stoffen zoals LSD en psilocybine momenteel verboden zijn in de Verenigde Staten, wordt gedacht dat ze het potentieel hebben om een verscheidenheid aan ziekten te genezen, zoals angst, wanhoop en verslaving.

Onderzoekers hebben de afgelopen twintig jaar toestemming gekregen van regelgevende instanties om proeven te doen met het gebruik van deze drugs voor de behandeling van verschillende ziekten. Onderzoeken hebben bijvoorbeeld aangetoond dat psilocybine niet alleen veilig is, maar ook een aanzienlijke positieve invloed heeft op het welzijn.1

Van sommige psychedelische verbindingen is in onderzoeken aangetoond dat ze langdurige en ingrijpende psychologische en gedragsveranderingen teweeg kunnen brengen wanneer ze onder toezicht in een goed gecontroleerde context worden gebruikt.

 Klik hier om een gerelateerde post te lezen: Wat zijn psychedelische drugs?

Soorten psychedelische therapie

Er zijn verschillende chemicaliën die psychedelische effecten kunnen veroorzaken. Tot de meest voorkomende psychedelische stoffen en hun toepassingen behoren:

 • Ayahuasca: Van dit Zuid-Amerikaanse drankje wordt gezegd dat het helpt bij verslaving, angst en verdriet. Bijwerkingen van Ayahuasca zijn onder andere het serotoninesyndroom en drugsproblemen.
 • LSD: Lyserginezuurdiethylamide (LSD) kan veranderingen in stemming, perceptie en bewustzijn veroorzaken. Verslaving en angsttherapie zijn twee mogelijke toepassingen.
 • Psilocybine: Psilocybine beïnvloedt net als LSD het bewustzijn, emoties en waarnemingen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassing bij de behandeling van verslaving, angst en depressie.
 • MDMA (ecstasy): MDMA (beter bekend als ecstasy) is geen traditioneel psychedelicum, maar een drug die "psychedelische effecten" opwekt, zoals euforie, veranderde waarneming, verhoogde opwinding en verbeterde gezelligheid. Volgens onderzoek zou het een therapeutische belofte kunnen zijn bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Gebruikte technieken

Individuele beoefenaars geven psychedelische behandelingen op hun eigen unieke manier, omdat er geen gestandaardiseerde techniek voor toediening en beoefening bestaat. Er zijn echter veel elementen die vaak worden gedeeld:

 • Er wordt een bescheiden tot matige dosis van een psychedelische stof toegediend.
 • Professionele begeleiding tijdens de psychedelische ervaring
 • Psychedelische doses moeten elke één tot twee weken herhaald worden.

Set en setting zijn belangrijke dingen om rekening mee te houden tijdens een psychedelische trip. Sets omvatten factoren zoals stemming en verwachtingen. De ruimte waarin de sessie plaatsvindt en de interactie met de therapeut worden setting genoemd. Het doel is om je op je gemak te voelen bij de therapeut en de omgeving waarin de sessie plaatsvindt. Het is ook belangrijk dat patiënten rustig en aandachtig de ervaring ingaan.

Na de psychedelische ervaring is de volgende fase een proces dat integratie wordt genoemd. Deze psychotherapiesessies zijn bedoeld om de persoon te helpen bij het verwerken, begrijpen en betekenis geven aan zijn of haar psychedelische ervaring.

Microdosering

Microdosering is een soort psychedelische behandeling waarbij zeer kleine, niet-hallucinogene doseringen psychedelische drugs worden ingenomen. Voorstanders van MD beweren dat zelfs extreem kleine doseringen positieve effecten kunnen hebben op de gezondheid, zoals betere prestaties, meer energie en minder depressie.

Hoewel er enig bewijs is dat microdosering voordelig kan zijn, is er aanvullend onderzoek nodig.

 Hoe werkt psychedelische teletherapie?

Wat psychedelische therapie kan doen

Onderzoekers hebben verschillende mogelijke toepassingen voor psychedelische behandelingen ontdekt. Angst, depressie, drugsmisbruik, alcoholisme en PTSD hebben allemaal in onderzoeken aangetoond goed te reageren op psychedelische ondersteunde therapie.

 • Angst en stemmingsstoornissen: Psychedelica lijken potentiële stemmingseffecten te bieden die zouden kunnen helpen bij depressietherapie. Een gerandomiseerd dubbelblind gecontroleerd experiment uit 2016 ontdekte dat psilocybine medicatie angst en wanhoop bij kankerpatiënten aanzienlijk verminderde.
 • Stoornissen in alcohol- en drugsgebruik: Vroege onderzoeken wezen uit dat LSD zou kunnen helpen bij de rehabilitatie van problemen met drugsgebruik. Nieuwere gegevens suggereren dat psychedelische therapie veelbelovend is als verslavingsbehandeling.
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Onderzoek toont ook aan dat MDMA-ondersteunde psychotherapie gunstig kan zijn bij de behandeling van PTSS. MDMA staat bekend als het actieve bestanddeel van de clubdrug ecstasy (of molly), maar het bevat ook psychedelische eigenschappen waarvan is aangetoond dat ze heilzaam zijn bij ernstige vormen van PTSS die niet reageren op andere vormen van behandeling. Wat is psychedelische therapie

Voordelen van psychedelische therapie

Psychedelica zijn krachtige drugs met significante bewustzijnsveranderende eigenschappen. Men denkt dat deze medicijnen werken door het beïnvloeden van hersencircuits die gebruik maken van de neurotransmitter serotonine. De mogelijke voordelen van deze drugs zijn onder andere

 • Ontspannende gevoelens
 • verbeterd gevoel van welzijn
 • Verbeterde sociale connectiviteit
 • Introspectie
 • Spirituele ontmoetingen

Hoewel psychedelica goede effecten kunnen hebben, is het ook gebruikelijk dat mensen negatieve gevolgen ervaren, zoals:

 • De tijdsperceptie is veranderd.
 • Vervorming van de werkelijkheid
 • Perceptuele ervaringen die vervormd zijn
 • Waarnemingen of gevoelens die intens zijn
 • Paranoia
 • Dingen zien, horen of ervaren die je normaal niet tegenkomt

Deze effecten zijn een soort door drugs veroorzaakte psychose die iemands vermogen om met anderen te communiceren, logisch na te denken en de werkelijkheid te begrijpen verstoort, volgens het National Institute on Drug Abuse (NIDA), .5 Psychedelische therapie kan de symptomen van sommige geestelijke ziekten helpen verlichten als het wordt toegediend in een therapeutische context waarin een gekwalificeerde deskundige iemand kan helpen deze ervaringen te begrijpen en te integreren.

Sommige mensen beweren mystieke of spirituele ervaringen te hebben na het gebruik van psychedelische drugs. Ze kunnen gevoelens uiten van sereniteit, plezier, eenheid of empathie.

Volgens een onderzoek, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, lijken de stemmingsverbeteringen die worden veroorzaakt door psychedelische middelen voordelen te hebben op de lange termijn.6 Zelfs nadat de effecten van psilocybine waren uitgewerkt, meldden mensen een beter welzijn en een grotere sociale verbondenheid.

De doeltreffendheid

Psychedelische therapie heeft veel potentieel voor de behandeling van een breed scala aan geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder verslaving en depressie. Hoewel verder onderzoek nodig is, worden er momenteel proeven gedaan om de toepasbaarheid en werkzaamheid van het gebruik van verschillende psychedelische medicijnen voor de behandeling van bepaalde ziekten beter te evalueren.

Angst- en stemmingsstoornissen

Een behandeling met psilocybine was ook gekoppeld aan een verbeterde levenskwaliteit, optimisme en een verminderde sterfteangst. Ongeveer 80% van de personen ging zes maanden later nog steeds vooruit.

Een ander onderzoek onderzocht deelnemers aan muziekfestivals om de impact van psychedelisch gebruik in de echte wereld te bepalen. Deelnemers beweerden dat het gebruik van LSD en psilocybine hun stemming verbeterde en dat ze zich daardoor meer sociaal verbonden voelden. Ze verklaarden verder dat de effecten nog lang aanhielden nadat de medicijnen waren uitgewerkt.

Stoornissen in alcohol- en middelengebruik

Volgens een onderzoek uit 2015 houdt een behandeling met psilocybine verband met minder drinken, minder hunkering naar alcohol en grotere onthouding. De werkzaamheid van psychedelische therapie bij alcohol- en drugsmisbruik moet echter nog worden aangetoond. Volgens een onderzoek uit 2012 had een enkele dosis LSD een gunstig effect op alcoholgebruik gedurende zes maanden na de therapie, maar de resultaten waren niet significant na 12 maanden.

In een onderzoek uit 2019 werden personen ondervraagd die al gestopt waren met drinken nadat ze psychedelica hadden gebruikt. Hoewel slechts 10% van de respondenten psychedelica met opzet gebruikte om hun alcoholgebruik te verminderen, beweerden meer dan 25% dat de hallucinogene ervaring een rol speelde bij het verminderen van hun alcoholgebruik.

Het is echter cruciaal om te onthouden dat dit soort onderzoek gebaseerd is op zelfrapportages van personen die eerder psychedelica hebben gebruikt. Er is meer onderzoek nodig met gerandomiseerde klinische trials om te evalueren of psychedelische therapie daadwerkelijk nuttig is bij de behandeling van problemen met alcohol- en drugsgebruik.

Posttraumatische stressstoornis

Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat de therapie op de lange termijn effectief is voor de behandeling van PTSS. Volgens één onderzoek voldeden 54% van de deelnemers na de therapie niet meer aan de criteria voor diagnose. Slechts 23% van de personen in de controlegroep voldeed na follow-up aan de diagnostische criteria.

De voordelen lijken langdurig te zijn: een jaar na de behandeling voldeden 68% van de personen die MDMA-ondersteunde therapie hadden gehad niet aan de diagnostische criteria voor PTSS.

Dingen om rekening mee te houden

Hoewel psychedelische behandelingen meestal als veilig worden beschouwd en goed worden verdragen, zijn er bepaalde gevaren en bijwerkingen waar je rekening mee moet houden. Klassieke psychedelica zoals LSD en psilocybine brengen kleine risico's met zich mee op het gebied van lichamelijke of psychische afhankelijkheid, evenals de volgende risico's.

Negatieve psychologische reacties

Het is belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheid van negatieve psychologische reacties zoals angst, paniek en paranoia. Psychedelisch gebruik kan soms resulteren in wat omschreven wordt als een "bad trip". Deze ervaringen worden gekenmerkt door een sterke en angstaanjagende angst en de angst om de controle te verliezen.

Mogelijke persoonlijkheidsveranderingen

Sommigen beweren dat deze medicijnen de potentie hebben om op lange termijn geestverruimende en persoonlijkheidsveranderende effecten te hebben. Eén onderzoek ontdekte bijvoorbeeld dat psilocybine behandeling in verband werd gebracht met een toename in extraversie en openheid. Deze bevindingen impliceren dat mensen na een behandeling met psilocybine meer naar buiten treden en graag nieuwe dingen proberen.

Gevaren van zelfbehandeling

Een andere mogelijke bron van zorg is het gebruik van psychedelische drugs voor zelfbehandeling. Aan zelfmedicatie kleven verschillende gevaren, waaronder de psychologische risico's van een vreselijke trip, de kans op interacties tussen drugs en het feit dat veel straatdrugs worden samengesteld met onbekende en potentieel gevaarlijke stoffen.

De effecten van psychedelische chemicaliën zijn onvoorspelbaar en variëren afhankelijk van de hoeveelheid van de ingenomen stof en de persoonlijkheid, stemming en omstandigheden van de persoon. Wat is psychedelische therapie

Aan de slag

In 2019 wees de FDA psilocybine-geassisteerde behandeling aan als een "doorbraaktherapie". Deze classificatie is bedoeld om de ontwikkeling en beoordeling te versnellen van medicijnen waarvan voorlopige klinische studies suggereren dat ze het potentieel hebben om kritieke ziekten te behandelen.

Er lopen nu klinische onderzoeken naar het gebruik van LSD en psilocybine als therapie voor alcoholisme, angst en depressie.

Je aanmelden voor een onderzoek is een optie als je een psychedelische behandeling wilt proberen. Het National Institute of Health (NIH) kan je helpen bij het vinden van klinische studies die op zoek zijn naar vrijwilligers. MAPS en het John Hopkins Center for Psychedelic and Consciousness Research kunnen ook onderzoek en trials ondersteunen die nu vrijwilligers accepteren.

Probeer nooit zelfmedicatie toe te passen met psychedelica. Mensen krijgen een specifieke, pure dosis in een therapeutische omgeving, staan onder toezicht tijdens de psychedelische ervaring en krijgen professionele hulp van een therapeut om de ervaring te verwerken.

Het is ook de moeite waard om op te merken dat psychedelische therapie effectief is gebleken bij de behandeling van verschillende ziekten, maar dat onderzoekers momenteel de precieze werkingsmechanismen onderzoeken. Meer onderzoek zal wetenschappers in staat stellen om te bepalen welke geneesmiddelen het meest heilzaam zijn voor bepaalde aandoeningen, welke doseringen moeten worden gebruikt en wanneer dergelijke therapieën moeten worden vermeden.

Geef een antwoord

nl_NLDutch