Ovatko psykedeelit laillisia Suomessa?

Ovatko psykedeelit laillisia Suomessa

Suomalaisilla on pitkät perinteet lääkinnällisten ja mystisten sienien, erityisesti Amanita muscaria -sienien, käytössä. Ovatko psykedeelit laillisia Suomessa

Historiastaan huolimatta Suomen psykedeelilainsäädäntö on täysin kieltolaki. Vakavista rikkomuksista, kuten valmistuksesta ja laittomasta kaupasta sekä pelkästä hallussapidosta, määrätään ankaria rangaistuksia.

Vaikka tutkimukset osoittavat, että nämä yhdisteet voivat olla hyödyllisiä lääketieteellisissä ja psykiatrisissa hoidoissa, maassa ei ole laillisia psykedeelejä.

Tällä sivulla käsitellään taikasienien, MDMA:n, LSD:n, DMT:n ja muiden aineiden oikeudellista asemaa.

Yhteenveto Suomen psykedeelisiä huumeita koskevasta lainsäädännöstä

  1. Useimmat psykedeeliset kemikaalit ovat maassa kiellettyjä, lukuun ottamatta Amanita-sieniä.
  2. Huumausainerikoksista määrättävät rangaistukset voivat vaihdella sakoista jopa kymmeneen vuoteen vankeutta.
  3. Lääkekannabis on laillista, mutta sitä säännellään tiukasti ja sitä on vaikea saada.
  4. Laitokset ja vetoomukset kannattavat dekriminalisointia.

Suomen rangaistukset psykedeelisistä päihteistä Hallussapito kaavio

Hallussapidon määräRangaistus
Henkilökohtainen käyttöSakko tai enintään 5 kuukautta vankeutta
Suuremmat määrätSakko tai enintään 1 vuosi vankeutta
Törkeät olosuhteetSakko tai enintään 1 vuosi vankeutta

Lähteet:

Ei, taikasienet eivät ole laillisia Suomessa.

Euroopan unionin jäsenenä Suomi noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, kuten EU:n huumausainestrategiaa. Huumausainelaki luokittelee taikasienet valtakunnallisesti laittomaksi huumausaineeksi. Näin ollen hallusinogeenisten sienten hallussapito on rikos.

Jos huumausaineita pidetään henkilökohtaiseen käyttöön, niiden hallussapidon rangaistukset vaihtelevat Suomessa sakosta jopa kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Jos henkilö on aiemmin hakeutunut hoitoon, syytteestä voidaan luopua.

Ihmiskaupan osalta pakotteet ovat paljon pahempia. Rangaistukset voivat olla jopa kymmenen vuotta vankeutta, mutta näin pitkät tuomiot ovat erittäin harvinaisia.

Näillä säännöillä pyritään muka vähentämään terveys- ja henkilövahinkoja, mutta tämä väite on vanhentunut. Johns Hopkinsin asiantuntijoiden mukaan psilosybiinin väärinkäytön mahdollisuus on vähäinen ja siitä on selvää lääketieteellistä hyötyä. Siitä huolimatta taikasieniä merkitään edelleen väärin kaikkialla Euroopassa.

Psykedeelien tulevaisuuden suhteen Suomessa voi kuitenkin olla syytä olla optimistinen. Suomen Psykedeelitutkimusseura (PSYTY) kannustaa tieteelliseen tutkimukseen näiden huumeiden mahdollisuuksista ja ajaa politiikan uudistamista.

Mistä ostaa Magic Mushroom itiöitä Suomessa

Yritykset kasvattaa psilosybiinisieniä on kielletty rikoslain 50. luvussa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka taikasienen itiöt eivät sisällä psilosybiiniä, ne ovat kuitenkin kiellettyjä Suomessa.

Koska useimmat muut maat eivät valvo muiden kuin psykoaktiivisten itiöiden myyntiä, Suomen sienipolitiikka on keskimääräistä tiukempaa.

Vaikka et haluaisi kasvattaa sieniä itiöistä, et voi ostaa tai tuoda niitä maahan. Ymmärrämme kuitenkin ihmisten tarpeen käyttää niitä lääkkeinä sekä masennuksen ja ahdistuksen hoitoon, joten voit vierailla osoitteessa myymälämme ostaa

Kasvavatko taikasienet villiintyneinä Suomessa?

Kyllä, Suomessa on luonnonvaraisia taikasienilajeja.

Kotimaisia hallusinogeenisiä sieniä voi kasvaa ympäri Suomea. Olemme koonneet sinulle listan yleisimmistä. Ole varovainen ja tee omat tutkimuksesi, kun valitset luonnonvaraisia sieniä, sillä psykedeelisiä sieniä sekoitetaan helposti tappaviin.

Luettelo Suomessa ilmoitetuista psykedeelisistä sienilajeista:

Mitkä ovat sienien lääkinnälliset käyttötarkoitukset?

Psykedeelien on osoitettu tarjoavan merkittäviä lääketieteellisiä etuja erityisesti psykiatristen sairauksien hoidossa.

Tämän seurauksena Pohjois-Amerikassa ja muutamissa Euroopan maissa harkitaan näiden huumeiden laillistamista. Esimerkiksi Kanada on sallinut taikasienien terapeuttisen käytön lupaavin tuloksin.

Psykedeelit voivat parantaa seuraavia sairauksia:

Masennus

Masennus on sairaus, joka on viime vuosikymmeninä muuttunut entistä hankalammaksi. Lääkkeinä käytetään masennuslääkkeitä, jotka toimivat estämällä tiettyjen välittäjäaineiden uudelleen imeytymistä neuroneihin. Vaikka tämä lievittääkin oireita, se ei hoida taustalla olevaa syytä.

On osoitettu, että psykedeelit voivat synnyttää uusia kognitiivisia malleja ja mahdollistaa mystisiä tai epifaanisia kokemuksia. Kun nämä vaikutukset yhdistetään hoitoon, ne voivat olla erittäin hyödyllisiä masennuksen hoidossa, jopa jo yhden istunnon jälkeen.

Tämän terapian perustavanlaatuinen etu on, että uudet mallit säilyvät viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia niiden vakiinnuttamisen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse jatkaa psykedeelien käyttöä voidaksesi paremmin. Ovatko psykedeelit laillisia Suomessa?

Posttraumaattinen stressihäiriö

Posttraumaattinen stressihäiriö, joka tunnetaan joskus nimellä PTSD, aiheuttaa jatkuvaa jännitystilaa vielä vuosia tragedian kokemisen tai todistamisen jälkeen. Sitä hoidetaan samoilla lääkkeillä, joita käytetään masennuksen hoitoon, koska ne voivat säädellä mielialaa.

Sekä psykolyyttisen hoidon että psykedeelisen terapian on kuitenkin osoitettu olevan tehokkaita strategioita PTSD:n oireiden lievittämiseksi.

Pieniä annoksia psykedeelejä käytetään psykolyyttisten terapiaistuntojen aikana puolustusjärjestelmien purkamiseksi ja syvemmän itsetutkiskelun mahdollistamiseksi. Se myös syventää potilaan ja terapeutin välistä suhdetta.

Ovatko psykedeelit laillisia Suomessa

Psykedeelihoidossa käytetään täysiä annoksia psykedeeleitä, joita seuraavat pitkät psykoterapiaistunnot. Tämä auttaa rikkomaan negatiivisia ajatusmalleja ja luomaan uudet puitteet näille muistoille.

Eksistentiaalinen ahdistus

Elämänsä loppupuolella olevat ihmiset saattavat tuntea eksistentiaalista ahdistusta. Se on ylivoimainen ahdistuksen tunne elämän tarkoituksesta.

Psilosybiiniä palliatiivisessa hoidossa käyttävät lääkärit raportoivat huomattavista hyödyistä. Elämänsä loppupuolella olevat potilaat voivat paremmin hyväksyä kohtalonsa ja hallita tunteitaan.

Cluster-päänsärky

Klusteripäänsärky voi kestää viikkoja ja on niin vakava, että se on toimintakyvytön. Psilosybiinin on tutkimuksissa osoitettu auttavan kivunlievityksessä.

Noin 85% psilosybiiniä tai LSD:tä käyttäneistä raportoi välittömästä lievittymisestä, ja jotkut jopa oireiden häviämisestä. Koska tiukkoja kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty, ei tiedetä, millä erityisellä mekanismilla psykedeelit vaikuttavat klusteripäänsärkyyn.

Riippuvuus

Psykedeelit ovat hyödyllinen apuväline riippuvuuden hoidossa, sillä monet niistä auttavat tukahduttamaan riippuvaisen aivoissa usein esiintyviä voimakkaita mielihaluja.

Psilosybiinihoitoon yhdistettynä psilosybiini voi vähentää merkittävästi alkoholin ja tupakan käyttöä. Vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa noin 80% osallistujista lopetti tupakoinnin kuuden kuukauden psilosybiinihoidon jälkeen.

Ei, LSD ei ole laillista Suomessa.

Huumausainelaissa LSD (lysergihappodietyyliamidi) luokitellaan laittomaksi psykoaktiiviseksi aineeksi. Suomessa jopa pienen määrän hallussapito on kielletty. LSD voi johtaa kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen.

Ainoa poikkeus on käyttö lääketieteelliseen tai tieteelliseen tutkimukseen, johon on saatava lupa Lääkelaitos Fimealta.

Lisäksi on olemassa satoja muita vastaavia huumeita (joita kutsutaan yhdessä lysergamidipsykedeeleiksi), jotka ovat teknisesti laittomia Suomessa.

LSZ, ALD-52, AL-LAD, ETH-LAD, 1P-LSD ja muut LSD-analogit ovat kiellettyjä Suomessa.

Luetteloon eivät kuulu PRO-LAD, 1B-LSD ja 1V-LSD.

Suomessa DMT (dimetyylitryptamiini) ei ole laillista.

DMT:n hallussapito, tuotanto ja jakelu ovat kaikki laittomia. Vaikka sinulla olisikin tutkimuslupa, se voidaan peruuttaa milloin tahansa, jos sinua pidetään epäluotettavana.

Vaikka ayahuascaa ja muutosta ei ole nimenomaisesti mainittu laittomiksi, hallussapitäjiä voidaan sakottaa, jos he jäävät kiinni, koska DMT:tä esiintyy melko suurina annoksina. On kuitenkin epäselvää, onko Suomessa nostettu todellisia syytteitä ayahuascan tai vaihtelun hallussapidosta.

MDMA ei ole laillista Suomessa.

Toinen lääketieteellisesti erittäin lupaava kemikaali on MDMA, jonka laillistamista psykedeelien avulla toteutettavassa hoidossa ajetaan parhaillaan useissa maissa. Tästä huolimatta MDMA:n hallussapito on Suomessa laitonta.

MDMA:n lisäksi monet amfetamiinipsykedeelit, kuten MDA, DOC, DOI, TMA ja muut, ovat Suomessa kiellettyjä. Ovatko psykedeelit laillisia Suomessa?

DOM:ia ei mainita.

Ovatko psykedeelit laillisia Suomessa

Ketamiini on Suomessa sallittu vain lääkinnälliseen käyttöön.

Sitä käytetään ensisijaisesti anestesian ylläpitämiseen sekä masennuksen ja PTSD:n hoitoon.

Ketamiinia ja ketamiinianalogeja ei ole saatavilla Suomessa. Niitä voi antaa vain rekisteröity lääkäri ja vain tietyin edellytyksin. Ovatko psykedeelit laillisia Suomessa

Myös muut aryylisykloheksyyliamiinipsykedeelit, kuten PCP, O-PCE, 3-HO-PCP, 3-MEO-PCP, 3-MEO-PCE, 3-Flouro-PCP, 4-MeO-PCP ja muut ovat kiellettyjä Yhdysvalloissa.

Suomessa lääkekannabis on laillista.

Vaikka kannabis luokitellaan huumausaineeksi ja sen virkistyskäyttö on kielletty, voit saada sitä lääkärin suosituksesta lääkinnällisiin tarkoituksiin. Reseptin saaminen tässä kaupungissa on tunnetusti vaikeaa. Noin 250 Suomen 5,5 miljoonasta ihmisestä on saanut lääkekannabisreseptin.

Vaikka lääkekannabis olisi laillistettu, Suomen lääkekannabisala on pahasti puutteellinen - marihuanan saaminen oikeusjärjestelmän kautta on kuulemma erittäin vaikeaa.

Tämän seurauksena Suomessa on kukoistavat laittomien kannabistuotteiden markkinat.

Samoin delta 8, delta 9, delta 10 THC ja HHC ovat kaikki kiellettyjä.

Mitä eroa on laillistamisen ja dekriminalisoinnin välillä?

Saatat olettaa, että laillistaminen ja dekriminalisointi ovat synonyymejä, mutta näin ei ole. Eron ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, kun avustat vetoomuksissa ja kampanjoissa.

Dekriminalisointi tarkoittaa, että rikoksesta määrättäviä seuraamuksia lievennetään merkittävästi tai kokonaan. Kun aine on dekriminalisoitu, sen hallussapidosta voidaan määrätä sakkoja mutta ei vankeutta. Rikoksen uusijat voidaan joissakin tapauksissa tuomita vankilaan.

Laillistaminen poistaa kaikki rangaistukset. Kun huumausaine laillistetaan, otetaan käyttöön rajoituksia, joilla varmistetaan, että kaikki, jotka haluavat hankkia huumausainetta, voivat tehdä sen turvallisesti. Siihen sisältyy tuotanto-, laatu- ja turvallisuussäännöksiä sekä asiakkaiden ikärajoituksia (kuten tilausmääriä tai ikärajoja).

Keskeiset asiat: Mikä on psykedeelien tulevaisuus Suomessa?

Suomen lait ovat tiukempia kuin muiden Euroopan maiden lait, ja niiden on noudatettava EU:n kansainvälisiä normeja. Tämä ei tarkoita sitä, että mikään ei koskaan muuttuisi.

Psykedeeleillä voi olla Suomessa valoisa tulevaisuus muiden maiden kansainvälisen painostuksen, tuoreen tutkimuksen ja julkisen tuen ansiosta. PSYTY:n kaltaiset yhdistykset ja kansalliset yliopistot antavat meille toivoa armosta, jo pelkästään lääketieteellisistä syistä. Ovatko psykedeelit laillisia Suomessa

Vastaa

fiFinnish